POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Michał Złotnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Złotnicki z siedzibą ul. Karola Szajnochy 2/322, 85-738 Bydgoszcz, zwanym dalej "Kancelarią", posiadający numer NIP: 5542924921, REGON 341592522, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP Bydgoszcz pod numerem BD-1374.

  2. Użytkownik Strony pod domeną zlotnicki.biz kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Kancelarii swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jako usługodawcy polegający na wykonaniu zawartej z Użytkownikiem umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych.

  3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (do czasu wykonania umowy jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Kancelarii).

  4. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w innym celu niż wskazanym powyżej.

  5. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Administrator danych osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  7. Strona może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

  8. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Stronę wyłącznie w celu lepszego dostosowania Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika.

  9. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Stronie nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

  10. Pliki „cookies“ używane na Stronie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.